Programes d’ensenyament

 

Sensibilització (S): sensibilització musical per a alumnes de 3 a 5 anys.

Aquest programa d’ensenyament es divideix en tres cursos: Sensibilització 1 (S1), Sensibilització 2 (S2) i Sensibilització 3 (S3). I corresponen als tres cursos de nivell infantil de l’escola. MÉS INFORMACIÓ >>

 .

.

Nivell Inicial (NI): iniciació musical per a alumnes de 6 a 7 anys.

Aquest programa d’ensenyament es divideix en dos cursos: Nivell Inicial 1 (I1) i Nivell Inicial 2 (I2).  I corresponen a primer i segon de primària de l’escola. MÉS INFORMACIÓ >>

  .

.

Nivell Elemental (NE): formació musical bàsica per a alumnes de 8 a 11 anys. 

Aquest programa d’ensenyament es divideix en quatre cursos: Nivell Elemental 1 (NE1), Nivell Elemental 2 (NE2), Nivell Elemental 3 (NE3) i Nivell Elemental 4 (NE1). I corresponen a tercer, quart, cinquè i sisè de primària de l’escola. MÉS INFORMACIÓ >>

 .

.

Nivell Professional (NP): aprofundiment en formació musical per a alumnes de 12 a 17 anys. 

Aquest programa d’ensenyament es divideix en sis cursos: Nivell Professional 1 (NP1), Nivell Professional 2 (NP2) , Nivell Professional 3 (NP3), Nivell Professional 4 (NP4), Nivell Professional 5 (NP5) i Nivell Professional 6 (NP6). I corresponen a tots els cursos de la ESO i del batxillerat. MÉS INFORMACIÓ >>

  .

.

Pràctica Musical 1 (PM1): a partir dels 10 anys. MÉS INFORMACIÓ >>

.


.

Pràctica Musical 2 (PM2): a partir dels 12 anys. MÉS INFORMACIÓ >>

 .


Aula Oberta (AO): MÉS INFORMACIÓ >>

  .

.

Aula Musical (AM): formació musical adreçada a alumnes amb necessitats educatives especials. MÉS INFORMACIÓ >>

  .

.

Aula d’Adults (AA): formació musical adreçada a alumnes a partir de 18 anys. MÉS INFORMACIÓ >>

  .

.

Aula de Música Tradicional (AMT) : MÉS INFORMACIÓ >>

 


 .