Sensibilització musical per a alumnes de 3 a 5 anys.

L’objectiu principal en aquesta etapa, és la d’establir un primer contacte amb la música com a llenguatge artístic i com a mitjà d’expressió a partir de la seva participació en activitats que desenvolupen la seva curiositat i la seva sensibilitat. Les habilitats dels infants estan més desenvolupades i per tant les tasques que es porten a terme tenen a veure amb la interpretació, la memòria, el joc, el coneixement i l’expressió a nivell sensitiu i corporal. Així mateix s’ofereix un primer contacte amb totes les especialitats instrumentals de l’EMMM per tal de trobar l’instrument que els acompanyarà durant el seu aprenentatge posterior.

Aquest programa d’ensenyament es divideix en tres cursos: Sensibilització 1 (S1), Sensibilització 2 (S2) i Sensibilització 3 (S3).

Corresponen als tres cursos de nivell infantil de l’escola (P3, P4, P5).

Per a aquest curs escolar 2023/2024 Sensibilització 1 (S1) el faran els nens nascuts l’any 2020, Sensibilització 2 (S2) el faran els nens nascuts l’any 2019 i Sensibilització 3 (S3) el faran els nens nascuts l’any 2018.