El que defineix aquest programa és l’instrument triat que ha de ser propi de la música tradicional, a l’EMMM tible o tenora. Els/les alumnes poden cursar els estudis de Nivell Inicial, Nivell Elemental i Nivell Professional, Pràctica 1 i 2, amb els mateixos objectius d’aprenentatge que la resta d’instruments.