Adreçada a alumnes de 12 a 17 anys.

Programa de sis cursos com a màxim, equivalent al Nivell Professional. Dissenyat per a l’alumnat que desitja assolir un nivell de coneixements adequat per a la pràctica de la música però sense perspectives professionals i amb menys càrrega lectiva, a través d’un programa adaptable que permet avançar a velocitats diferents segons la motivació, la dedicació i el talent de cada alumne / a. No obstant permet descobrir i desenvolupar les potencialitats de l’alumnat i reconduir la seva decisió si es creu convenient, i fins i tot preparar per aproves d’accés a un Conservatori Professional.

Correspon a tots els cursos de la ESO i del batxillerat.