Formació musical bàsica per a alumnes de 8 a 11 anys. 

Dividit en quatre cursos on l’objectiu és fomentar l’interès envers la música, potenciar les habilitats de l’alumnat i procurar una formació teòrica i pràctica que permeti gaudir de la pràctica individual i/o en grup,per mitjà de la creació d’activitats en entorns adequats i per descobrir i animar a joves amb aptituds musicals a seguir amb els estudis professionals de la música.

Aquest programa d’ensenyament es divideix en quatre cursos: Nivell Elemental 1 (NE1), Nivell Elemental 2 (NE2), Nivell Elemental 3 (NE3) i Nivell Elemental 4 (NE1). I corresponen a tercer, quart, cinquè i sisè de primària l’escola.

Corresponen a tercer, quart, cinquè i sisè de primària a l’escola.

Per a aquest curs escolar 2023/2024 Nivell Elemental 1 (NE1) el faran els nens nascuts l’any 2015, Nivell Elemental 2 (NE2) el faran els nens nascuts l’any 2014, Nivell Elemental 3 (NE3) el faran els nens nascuts l’any 2013, Nivell Elemental 4 (NE4) el faran els nens nascuts l’any 2012.

.