Formació musical adreçada a alumnes amb necessitats educatives especials.

Programa dissenyat per acostar la música a col·lectius amb necessitats educatives especials i potenciar així una escola de música inclusiva.