Formació musical adreçada a alumnes a partir de 18 anys.

Programa de l’EMMM dissenyat per donar una formació musical a l’alumnat major de 18 anys que desitja assolir un nivell de coneixements adequat per a la pràctica de la música, a través d’un programa adaptable que permet avançar a velocitats diferents, segons la motivació i la dedicació mitjançant el treball individual i en grup.