Feu click en aquest enllaç per veure les taxes de l’EMMM.

* En el document hi figura taxes curs 2018/2019, però no s’han modificat.