Aprofundiment en formació musical per a alumnes de 12 a 17 anys. 

Dividit en 6 cursos, posa a l’abast de l’estudiant l’accés i el trànsit per un ventall ample d’àrees d’aprenentatge que el capaciten com a intèrpret autònom en les diverses especialitats instrumentals amb una experiència important en el terreny de la música de conjunt. Aquesta formació incideix en el creixement integral i el desenvolupament dels valors i beneficis que aporta la música, entre ells l’excel·lència, l’esforç, la sensibilitat, la creativitat i la innovació, la confiança, la comunicació, el treball en equip i els valors humans. Aquesta formació pretén per als alumnes que així ho desitgin,
assolir les habilitats i els continguts formatius necessaris per poder superar una prova d’accés al Grau Professional d’un Conservatori.

Aquest programa d’ensenyament es divideix en sis cursos: Nivell Professional 1 (NP1), Nivell Professional 2 (NP2) , Nivell Professional 3 (NP3), Nivell Professional 4 (NP4), Nivell Professional 5 (NP5) i Nivell Professional 6 (NP6). 

Corresponen a tots els cursos de la ESO i del batxillerat. 

Per a aquest curs escolar 2024/2025 Nivell Professional 1 (NP1) el faran els alumnes nascuts l’any 2012, Nivell Professional 2 (NP2) el faran els alumnes nascuts l’any 2011, Nivell Professional 3 (NP3) el faran els alumnes nascuts l’any 2010, Nivell Professional 4 (NP4) el faran els alumnes nascuts l’any 2009, Nivell Professional 5 (NP5) el faran els alumnes nascuts l’any 2008, Nivell Professional 6 (NP6) el faran els alumnes nascuts l’any 2007.