Iniciació musical per a alumnes de 6 a 7 anys.

Programa dividit en dos cursos on l’objectiu principal d’aquesta etapa és gaudir de la música i aprendre des de la pràctica instrumental per potenciar el desenvolupament de la musicalitat. Es treballen aspectes com la lectura, el sentit rítmic, l’entonació, la concentració, la memòria, la capacitat d’anàlisi, l’escriptura, l’oïda, la creativitat i el treball instrumental individual i en grup.

Aquest programa d’ensenyament es divideix en dos cursos: Nivell Inicial 1 (I1) i Nivell Inicial 2 (I2). 

Corresponen a primer i segon de primària l’escola.

Per a aquest curs escolar 2024/2025 Nivell Inicial 1 (I1) el faran els nens nascuts l’any 2018 i Nivell Inicial 2 (I2) el faran els nens nascuts l’any 2017.

.