Programa dissenyat a l’EMMM per aquell alumnat que té o ha tingut coneixements musicals i vol formar part de qualsevol formació grupal de l’escola.