Adreçada a alumnes de 10 a 12 anys.

Programa de dos cursos de durada, equivalent al tercer i quart de Nivell Elemental. Dissenyat per a l’alumnat que desitja assolir un nivell de coneixements adequat per a la pràctica de la música però sense perspectives professionals i amb menys càrrega lectiva, a través d’un programa adaptable que permet avançar a velocitats diferents, segons la motivació, la dedicació i el talent de cada alumne / a.

Correspon als cursos de 5è i 6è de primària de l’escola.