La música contribueix al lliure desenvolupament de la personalitat. La sensibilitat musical i l’expressió musical engrandeixen la facultat de l’individu de conèixer-se a sí mateix i comprendre millor el món que l’envolta. Fer música cultiva el comportament social de l’individu i l’aptitud de comunicar-se amb els altres.

La pràctica de la música perfecciona facultats importants de l’individu, de les quals se’n podrà beneficiar en un altre context, per exemple en la seva vida professional: la concentració, la perseverança i la motivació, la creativitat, la capacitat d’expressar-se i comunicar-se amb els altres, el comportament en societat i l’esperit d’equip.

Segons molts estudis realitzats a tot Europa, l’aprenentatge de la música té influències positives en l’aprenentatge d’altres matèries i també, particularment, en el desenvolupament personal de l’alumne.

L’Escola Municipal de Música de Mollerussa és un centre municipal en conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a impartir ensenyaments musicals de nivell Inicial, Elemental i Professional.

El seu objectiu principal és fomentar des de la infància l’interès envers la música, procurant una formació a nivell tècnic i artístic, teòrica i pràctica, que permeti gaudir de la pràctica individual i de conjunt.

Paral·lelament a la seva tasca formativa, l’EMMM vol tenir una activa implicació en la vida social i cultural ciutadana, i una projecció com a eina al servei de la difusió de la cultura musical en el seu territori. 

.

Programes d’ensenyament

Sensibilització: sensibilització musical per a alumnes de 3 a 5 anys.

Nivell Inicial: iniciació musical per a alumnes de 6 a 7 anys.

Nivell Elemental: formació musical bàsica per a alumnes de 8 a 11 anys.

Nivell Professional: aprofundiment en formació musical per a alumnes de 12 a 17 anys.

Pràctica Musical 1: a partir dels 10 anys.

Pràctica Musical 2: a partir dels 12 anys.

Aula Oberta

Aula Musical: per a alumnes amb necessitats educatives especials

Aula d’Adults: a partir de 18 anys.

Aula de Música Tradicional

*informació detallada sobre els programes d’ensenyament

.

Oferta instrumental

Viola

Violí

Violoncel

Contrabaix

Flauta travessera

Clarinet

Saxòfon

Oboè

Tenora

Tible

Trombó de vares

Trompeta

Percussió

Cant

Piano

Guitarra

Guitarra elèctrica

Baix elèctric

.

Pràctica de conjunt

Conjunt Instrumental de Corda i Vent

Conjunt Instrumental de Percussió

Orquestra de Corda i Vent

Música de Cambra

Grups Corals

Grups de Llenguatge Musical

.

Activitats

Audicions d’alumnes

Concerts

Trobades

Intercanvis amb d’altres centres

Sortides a Concert

Participació als actes culturals de la ciutat