CURS 2021/2022

President

Miquel Hortigüela Moreno (Director)

.

Cap d’estudis

Jordi Cubiró Balsells

.

Secretària acadèmica

Núria Vitó Godina

.

Representant de l’Ajuntament

Dolors Bargalló Vidal, regidora d’educació de l’Ajuntament de Mollerussa

.

Representants del professorat

Isabel Blanch Dolcet

Mateu Ferré Casajust

Guillem Vilar Serra

Carme Miró Sánchez

Conxa Boyero Egido

.

Representants de l’alumnat

Roger Boya Gaya

Arnau Gimeno Aran

.

Representants de pares i mares

Carles Aguilera Majoral

Olga Carrera Romero

ç

Representants de l’AMPA

Gabriela Medina Villanueva

.

Representant del personal d’administració i serveis

Paulí Teixidó Ezquer