CURS 2023/2024

President

Miquel Hortigüela Moreno (Director)

.

Cap d’estudis

Jordi Cubiró Balsells

.

Secretària acadèmica

Núria Vitó Godina

.

Representant de l’Ajuntament

Raül Aguilar Maza, regidor d’educació de l’Ajuntament de Mollerussa

.

Representants del professorat

Isabel Blanch Dolcet

Conxa Boyero Egido

Mateu Ferré Casajust

Neus Garravé Pont

Guillem Vilar Serra

.

Representants de l’alumnat

Roger Boya Gaya

Anna Sabaté Romeu

.

Representants de pares i mares

Carles Aguilera Majoral

Olga Carrera Romero

ç

Representants de l’AMPA

Gabriela Medina Villanueva

.

Representant del personal d’administració i serveis

Paulí Teixidó Ezquer