Informacions obertura de centre: 1/10/2020

posted in: Sin categoría | 0

Benvolgudes famílies i alumnat,

Dijous 1 d’octubre, iniciem les classes presencials amb moltes ganes, i per fer-ho de la manera més segura per a tothom, us notifiquem les pautes més importants a seguir:

– L’ús de la mascareta és obligatòria en tot el centre i durant totes les activitats, exceptuant aquelles matèries en què les característiques pròpies de l’especialitat impliquin treure-la a l’aula (instruments de vent) en aquests casos disposem de pantalles protectores que separen l’alumnat del professorat.

– L’accés al centre queda restringit a l’alumnat. Els grups de Sensibilització, Llenguatge Musical, Cant Coral i Orquestres s’esperaran al pati de l’escola als Punts de Trobada i el professorat responsable vindrà a recollir-los per entrar al centre. (Podeu consultar a Gwido els tutors/es).

– Preguem màxima puntualitat per a un bon funcionament i evitar aglomeracions al pati i dins del Centre

– Seguiu les indicacions d’entrada i sortida del centre.

– Les classes disposen de gel hidroalcohòlic, paper i líquid desinfectant que s’hauran d’utilitzar en començar i finalitzar les classes.

– L’alumnat de les orquestres haurà de portar el seu propi faristol i el material necessari per a desenvolupar la classe. La resta podran fer ús dels faristols de l’aula.

– Cada alumne/a haurà de portar el seu propi material (partitures, estris d’escriptura, llibres, etc…) i no es podrà compartir.

– La neteja i desinfecció dels instruments i material a l’aula s’haurà de fer seguint les instruccions del professorat.

– En començar les classes per accedir al centre haureu de portar signada la Declaració Responsable per a les famílies i alumnat (majors i menors de 18 anys).

– Disposarem de dos nous espais a l’escola, la sala de formació del CRP, i la biblioteca del CRP (entrada externa, al costat del Centre d’adults)

Us preguem màxima responsabilitat, i en cas que no us trobeu bé o si heu tingut contacte amb persones infectades per covid, us abstingueu de venir al centre.

Podeu consultar el pla d’obertura de Centre, i que anirem actualitzant segons les directrius que vagin sortint.

Moltes gràcies per la confiança que dipositeu en nosaltres i molt bon inici de curs!!!!