Nivell Elemental

Formació musical bàsica per a alumnes de 8 a 11 anys. 

Aquest programa d’ensenyament es divideix en quatre cursos: Nivell Elemental 1 (NE1), Nivell Elemental 2 (NE2), Nivell Elemental 3 (NE3) i Nivell Elemental 4 (NE1). I corresponen a tercer, quart, cinquè i sisè de primària l’escola.

Corresponen a tercer, quart, cinquè i sisè de primària a l’escola.

Per a aquest curs escolar 2019/2020 Nivell Elemental 1 (NE1) el faran els nens nascuts l’any 2011, Nivell Elemental 2 (NE2) el faran els nens nascuts l’any 2010, Nivell Elemental 3 (NE3) el faran els nens nascuts l’any 2009, Nivell Elemental 4 (NE4) el faran els nens nascuts l’any 2008.

.