RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

posted in: Sin categoría | 0

Escola Municipal de Música, piscines municipals i casal de la gent gran: no es cobraran les quotes durant el temps que aquestes estiguin tancades.
Es procedirà a compensar la part proporcional cobrada del mes de març en el proper rebut, sense perjudici que l’interessat sol·liciti la devolució d’ingressos indeguts, cas en què es procedirà a la seva devolució.

https://www.mollerussa.cat/wp-content/uploads/2020/03/DEC-158_2020-Mesures-econòmiques-24032020.pdf