Iniciació musical per a alumnes de 6 a 7 anys.

Aquest programa d’ensenyament es divideix en dos cursos: Nivell Inicial 1 (I1) i Nivell Inicial 2 (I2). 

Corresponen a primer i segon de primària l’escola.

Per a aquest curs escolar 2018/2019 Nivell Inicial 1 (I1) el faran els nens nascuts l’any 2012 i Nivell Inicial 2 (I2) el faran els nens nascuts l’any 2011.

.