Formació musical adreçada a alumnes amb necessitats educatives especials.